تغییرات مهم در نقش ها و روابط خانوادگی

تغییرات مهم در نقش ها و روابط خانوادگی سالمندان

تغییرات مهم در نقش ها و روابط خانوادگی سالمندان

امروزه ظهور خانواده هسته ای در نقش ها و کارایی افراد در خانواده تغییرات ایجاد کرده است .

به نظر می رسد والدین سالمند نقش کمتری در زندگی فرزندان بزرگسال خود دارند .

فرزندان مسئولیتی برای تامین نیازهای مالی خدمات سلامتی و مسکن والدین خود احساس نمی کنند .

والدین نیز به تدریج وابستگی کمتری به فرزندان خود پیدا می‌کنند

و این باور که “فرزند عصای پیری است” رفته رفته کم رنگ میشود .

همینطور پدربزرگ و مادربزرگ بودن به رغم رضایت‌بخش بودن جذابیت و لطف گذشته خود را ندارد .

مخصوصاً با توجه به اینکه ممکن است نه ها در سراسر کشور متفرق شوند .

این تغییرات در ساختار خانواده لزوماً منفی نیست .

ممکن است افراد پیر از این استقلال و آزادی از مسئولیت

که این نوع ساختار خانوادگی هسته‌ای به آن ها می بخشد لذت ببرند .

لذا سازگاری با تغییرات به وجود آمده در مسئولیت ها و نقش ها در طول زمان ایجاد خواهد شد.

ولی این امر یکی از چالشهای مهم دوران سالمندی محسوب می گردد .

از مهم ترین نقش ها و تغییرات مهم در دوران سالمندی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اینها همه مواردی هستند که حاکی از ورود به مرحله جدیدی از زندگی

و مسائل مرتبط با آن را در دوران سالمندی شکل می بخشند

و ما در مطالب آینده راجع به آنها به تفصیل صحبت خواهیم نمود .

 

درک پیری و شناخت بیشتر پرستاری سالمند 👴👵 پیر شدن تجربه آسانی نیست